B2RN_ Architecture tarafından mimari projesi yapılan özel konutta , kullanılan tuğla duvar malzemesi Antik Tuğladır. Antik Tuğla tuğlayı tercih eden proje sahibi doğal tuğla uygulama yapılmasını tercih etmiştir.